Мотивация на децата – какви са начините, по които ефективно можем да им въздействаме

Включването на децата в ежедневните домакински задачи допринася за повишаване на отговорността у тях и в дългосрочен план изгражда дисциплина, ключово умение за постигане на успех в живота.

Децата не винаги откликват на драго сърце да помагат за реда вкъщи. Дори дребни задачи, като подреждането на собствените им вещи или оправяне на леглото, могат да се окажат истинско предизвикателство и труднен за усвояване навик.

В крайна сметка въпросът опира до това, как да ги мотивираме, а не “накараме”. Затова съставихме наръчник за мотивацията. С помощта му ще изградите нови подходи, по-резултатни, от досега използваните.

В наръчника, ще откриете интересна теория за мотивацията нa децата, подкрепена с примери и лесни за прилагане методи.

Разлистете наръчника и/или го изтеглете, за да научите:

  • 3 лесни стъпки за да накарате децата да помагат вкъщи
  • Видове мотивация и по какъв начин ефективно да въздействаме на децата, за да ги мотивираме
  • Как да използваме правилно методите на вътрешната и външната мотивация

Нашата мисия е да помагаме на децата да развиват полезни навици, чрез игра.

Освен финансови понятия, Флаш картите Monety съдържат и 12 карти с домакински задачи, които служат и като залог към втората игра от комплекта – играта “Избегни фалита”. Победеният върши задачата, от картата, която е изтеглил. Забавлявайте се и учете с Monety.

Similar Posts