Разхождане на кучето

Очаквайте скоро нашата апликация, която ще взаимодейства с образователните карти с домакински задачи чрез сканиране на съответния QR код.