Защита на личните данни

Защитата на личните данни на физическите лица от „ГетМонети“ ООД е съобразена изцяло с Регламент (ЕС)2016/679 („Регламента“). Използването на интернет сайта на „ГетМонети“ ООД – www.monety.bg е възможно без подаване на лични данни. Ако даден потребител иска да използва специални услуги чрез сайта ни (запитване, връзки към социални мрежи, гледане на видеоклипове) или за поръчка и покупка на нашите продукти, може да е необходимо обработването на лични данни. Ако обработката на лични данни е необходимо и няма правно основание за такава обработка, ние искаме съгласието на потребителя предварително и обявяваме настоящата политика за тяхната защита.

Обработката на личните данни, като например име, адрес, електронен адрес или телефонен номер, винаги е в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и е в съответствие със специфичните за отделните държави разпоредби за защита на данните. С тази декларация за защита на личните данните искаме да Ви информираме за обхвата и целта на данните, които събираме, използваме и обработваме. Потребителите са информирани, чрез тази декларация, за защита на личните им данни и за правата, които те имат, съгласно Регламента.

„ГетМонети“ ООД е изпълнил множество технически и организационни мерки, за да осигури пълната защита на личните данни на физическите лица, получавани и обработвани чрез нашия сайт.

Определения

Декларацията за защита на данните на „ГетМонети“ ООД се основава на терминологията, използвана в Общия регламент за защита на данните (GDPR). Декларацията за защита на данните трябва да бъде разбираема за широката общественост, както и за нашите клиенти и бизнес партньори. За да се гарантира това, първо бихме искали да обясним използваната терминология.
В тази декларация за защита на данните използваме следните термини:

1.1. Лични данни
Лични данни – всяка информация, която може да бъде използвана за идентификация физическо лице („потребител“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез посочване на данни като име, данни за местоположението, онлайн идентификатор и други.

1.2. Субект на данните/ Потребител
Субект на данните („потребител“) е всяко идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, чиито лични данни се обработват от нас при условията на Регламента.

1.3. Обработка
Обработка, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, оповестяване чрез предаване, разпространение или по друг начин предоставяне или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване на лични данни.

1.4. Ограничаване на обработката
Ограничаването на обработката е маркирането на съхраняваните лични данни с цел да се ограничи тяхната обработка в бъдеще.

1.5. Профилиране
Профилиране – всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни.

1.6. Контролен орган / администратор
Контролиращият орган или администраторът, отговарящ за обработката, е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни; когато целите и средствата за такава обработка се определят от правната рамка на ЕС.

1.7. Получател
Получателят е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие със законодателството на ЕС, не се считат за трета страна; обработването на тези данни е в съответствие с приложимите правила за защита на данните в съответствие с целите на обработката.

1.8. Трето лице
Третата страна е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или орган, различен от субекта на данните, администратора, преработвателя и лицата, които под прякото право на администратора или преработвателя имат право да обработват лични данни.

1.9. Съгласие
Съгласието на потребителя е всяко свободно, конкретно, информирано и недвусмислено посочва, чрез изявление или чрез ясни положителни действия и дава съгласие за обработка на лични му данни.

Име и адрес
„ГетМонети“ ООД
България, София, ул. Г.С. Раковски 25
Имейл: info@monety.bg
Уебсайт: www.monety.bg

Надзорен орган:
Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ 15, тел.: 02 940 20 46 факс: 02 940 36 40; e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg: Уеб сайт: www.cpdp.bg.

“Бисквитки”
Интернет страницата на monety.bg използва „бисквитки“. „Бисквитките“ са текстови файлове, които се съхраняват в устройството на потребителя.
Чрез използването на „бисквитки“, „ГетМонети“ ООД може да предостави на потребителите на този сайт по-лесни за ползване услуги, които не биха били възможни без настройката на „бисквитките“.

С помощта на „бисквитките“, информацията на нашия сайт може да бъде оптимизирана с според поведението и желанието на потребителя. „Бисквитките“ ни позволяват да разпознаваме нашите потребители. Целта на това разпознаване е да улесним потребителите да използват нашия сайта ни.

Потребителя може по всяко време да забрани използването на „бисквитки“ чрез съответната настройка на използвания интернет браузър. Вече запазените „бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или от други софтуерни приложения, използвани за посещение на сайта ни. Това е възможно при всички браузъри и приложения. Ако обектът на данните деактивира настройката на използване и запис на „бисквитките“ в използвания своя браузър, не всички функции на нашия уеб сайт могат да бъдат напълно използваеми.

Събиране на общи данни и информация

Сайтът на „ГетМонети“ ООД събира общи данни и информация, при неговото посещение. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра, собственост на „Суперхостинг.БГ“ ООД, които стриктно спазват Регламента за защита на личните данни. Информация за това можете да намерите на https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#gdpr. Събраните могат да бъдат (1) използваните видове и версии на браузъра, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) сайта, от който достига до нашата интернет страница (т.нар. Референти), (4) (5) датата и часа на достъп до интернет страницата, (6) IP адрес, (7) доставчика на интернет услуги, (8) всякакви другa информация, която може да бъде използвана в случай на кибер атака сайта ни.
При използването на тези общи данни и информация, „ГетМонети“ ООД не прави никакви заключения относно субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима, за да: (1) създаваме правилното съдържанието на сайта си, (2) да оптимизираме съдържанието на нашия сайт, (3) да осигурим качествен достъп до информацията, (4) предоставят на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибер атака.

Ето защо, „ГетМонети“ ООД анализира статистически анонимно събраните данни и информация, с цел да повиши защитата на данните и тяхната сигурност, и да гарантира оптимално ниво на защита на личните данни, които обработва. Анонимните данни в регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от потребителя.

Възможност за контакт чрез сайта
Сайтът на „ГетМонети“ ООД съдържа информация, която позволява бърз електронен контакт с нас, както и директна комуникация, която включва и подаване на директна информация по електронна поща, посредством формуляр в сайта. Ако даден потребител се свърже с „ГетМонети“ ООД директно чрез електронна поща или чрез формуляра за контакт, личните данни, предавани от субекта на данни, се съхраняват автоматично. Такива лични данни, предавани на доброволен принцип от потребителя, се обработват и съхраняват с цел връзка с него. Тези лични данни не се предоставят на трети страни.
Изтриване и блокиране на лични данни
„ГетМонети“ ООД обработва и съхранява личните данни на потребителя само за периода, необходим за постигане на целта, или за период, предвиден в Регламента.
Ако целта за съхранение не е приложима или ако срокът на съхранение, определен от европейския законодател или друг компетентен законодател, изтече, личните данни рутинно се блокират или изтриват в съответствие със законовите изисквания.

Видовете лични данни, които обработваме

На нашия уебсайт може да се пазарува онлайн с или без регистрация на потребител. Данните, предоставени и в двата случая, ще бъдат използвани само и единствено с цел осъществяване дейността по поръчката. Допълнително потребителя има възможност да се абонира за нашия бюлетин.

Преди да се регистрира, потребителя трябва да се запознае в подробности с общите условия и политика за защита на личните данни публикувани на този сайт.

Ние обработваме на договорно основание, въз основа на легитимен интерес и на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни:

1. Данни за профила Ви в електронния ни магазин, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и електронен магазин www.monety.bg, (“Общите условия”):

Лично и фамилно име;

Имейл адрес;

Парола;

Тези данни може да променяте и изтривате по всяко време от Вашия профил.

2. Данни за от поръчка направена от Вас онлайн, по имейл или по телефон, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при потвърждение на Общите условия:

Лично и фамилно име на лицето за доставка;

Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;

Телефон за доставка;

Имейл адрес за комуникация с Вас;

Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

Начин на доставка;

Начин на плащане;

Номер на поръчка;

Сума за плащане;

Статус на плащане;

Статус на доставката;

Бележка към поръчката

Когато направите поръчка, ние приемаме вашата поръчка, изпращаме електронно копие на посочена от Вас електронна поща и изпълняваме поръчката, след като Вие потвърдите поръчката по електронен път, съгласявайки се с настоящата Политиката за поверителност на лични данни и Общите условия.

3. Данни на абонати на бюлетина на monety.bg, потвърден от Вас по електронен път.

Електронна поща (имейл адрес / e-mail)

Ние не изпращаме непоискани търговски съобщения.

Информираме за нови стоки, промоции, намаления, и за други новини и събития само абонати поискали и потвърдили искането си (абонамента си) по електронен път.

4. Данни за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на електронен магазин monety.bg или при изпращане до нас на имейл, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS, публикуване на коментар в магазина и други форми на комуникация и/или изразяване:

Име и Фамилия

Имейл адрес

Телефон

Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Цели на обработката на личните данни

Ние използваме Вашите лични данни за една, няколко или за всички цели:

За да изпратим отговор на отправено запитване;

За управление и изпълнение на Ваши поръчки и тяхната доставка;

Валидиране на данни при влизане в профила Ви;

За верификация, чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;

За предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други операции свързани с обслужването на потребители и клиенти;

За изпращане на съобщения чрез електронна поща (бюлетин), при изрично, потвърдено съгласие от Ваша страна;

За спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;

Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи – технически логове;

Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно с monety.bg

Във връзка с нашата дейност ние използваме услуги на трети страни, с които имаме сключени договори предмет, на които са и опазването данните необходими за изпълнение на услугата.

Такива са например куриерските фирми, с които доставяме Вашите поръчки; счетоводни фирми; адвокатски кантори и други.

Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения също имат право на поискат достъп до Вашите лични данни.

По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Данните се обработват за следните срокове

Ние съхраняваме и обработваме Вашите данните в съответствие със закона, както следва:

Данни за профила –Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок.

Данни за онлайн поръчки – до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давносния срок за погасяване на вземанията.

Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност – счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

Права на потребителите

7.1. Право на потвърждение
Всеки потребител има право да получи от потвърждение дали личните данни, които се отнасят до него, се обработват. Ако даден субект на данните желае да се възползва от това право на потвърждение, той или тя може по всяко време да се свърже с нас.
7.2. Право на достъп
Всеки потребител има право да получи информация за своите лични данни, съхранявани по всяко време, както и копие от тази информация. Освен това, според Регламента потребителя има право да поиска достъп и информираност относно:
– целите на обработката;
– категориите на съответните лични данни;
– получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, по-специално получатели в трети държави или международни организации;
– когато е възможно, предвидения период, за който ще се съхраняват личните данни;
– правото да се поиска поправка или заличаване на лични данни или ограничаване на обработката на лични данни;
– правото да се подаде жалба в надзорен орган;
– наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, посочено в чл. 22, параграфи 1 и 4 от Регламента, както и предвидените последствия при такава обработка.

Потребителя има право да получи информация за това дали личните му данни се предават на трета държава или на международна организация. Когато случаят е такъв, потребителя има право да бъде информиран за предприетите предпазни мерки, свързани с прехвърлянето.

Ако даден потребител желае да се възползва от това право на достъп, той или тя може по всяко време да се свърже с нас.

7.3. Право на поправка
Всеки потребител има право да поиска, без неоснователно забавяне, поправка неточностите в лични му данни. Като се вземат предвид целите на обработката, потребителя има право да има попълнени непълни лични данни, чрез предоставяне на допълнително изявление за това.
Ако потребителя желае да упражни това право на поправка, той или тя може по всяко време да се свърже с нас.

7.4. Право на изтриване
Всеки потребител има право да поиска изтриване на лични му данни, без забавяне и ние сме задължени да ги изтрием без неоправдано забавяне, когато е налице едно от следните основания:

– личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени;
– потребителя оттегля съгласието, на което се основава обработката на личните му данни, съгласно чл. 6, параграф 1а или чл. 9, параграф 2а от Регламента, и когато няма друга правна причина за продължаване на обработка им;
– потребителя възразява срещу обработването, съгласно чл. 21, параграф 1 от Регламента и няма законосъобразни основания за обработката им или потребителя възразява срещу обработката им, съгласно чл. 21, параграф 2 от Регламента;
– личните данни са били незаконно обработени;
– личните данни са събрани във връзка с предлагането на услуги, посочени в чл. 8, параграф 1 от Регламента;

Ако една от посочените по-горе причини се отнася и потребителя желае да поиска изтриването на личните данни, съхранени от „ГетМонети“ ООД, той или тя може по всяко време да се свърже с нас. Служител на „ГетМонети“ ООД незабавно ще се увери, че заявката за изтриване е спазена незабавно.

Когато администраторът е направил личните данни публични, то е длъжен, съгласно чл. 17, параграф 1 да заличи личните данни предоставени на трети лица, като взема предвид наличната технология и разходите за изпълнение, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да информира другите администратори, обработващи личните данни, които потребителя е поискал от да бъдат изтрити. Служителите на „ГетМонети“ ООД ще организират необходимите действия за всеки отделен случаи.

7.5. Право на ограничаване на обработка на лични данни
Всеки потребител има право да поиска ограничение на обработката на личните му данни, когато се прилага едно от следните:

– точността на личните данни се оспорва от потребителя, като се дава възможност на администратора да провери точността им;
– обработката е незаконна и данните на потребителя се противопоставят на правилата за изтриването им и вместо това иска ограничаване на тяхното използване;
– вече не е необходимо да се обработват личните данни, но те се изискват за установяване, упражняване или защита на правни искове;
– потребителя възразява срещу обработката на личните му данни, съгласно чл. 21, параграф 1 от Регламента.

Ако едно от горепосочените условия е налице и потребителя поиска ограничаване на обработката на лични му данни, съхранени от „ГетМонети“ ООД, той или тя може по всяко време да се свърже с нас. Служителят на „ГетМонети“ ООД ще ограничи на обработката им.

7.6. Право на преносимост на данни
Всеки потребител има право да получава личните си данни, които са ни били предоставени, в структуриран електронен формат. Потребителя иматправо да прредоставя тези данни на друг администратор, при условие че обработката се основава на чл. 6, параграф 1а, чл. 9, параграф 2а от Регламента или на договор, съгласно чл. 6, параграф 1б от Регламента.

Освен това при упражняването правото на преносимост на данни съгласно чл. 20, параграф 1 от Регламента, потребителя има право да предоставя лични данни директно от един администратор на друг, когато това е технически осъществимо съобразено с Регламента.

За да се установи правото на преносимост на данните, Потребителя може по всяко време да се с нас.

7.7. Право на възражение
Всеки потребител има право да възрази по всяко време с обработката на лични данни, които се отнасят до него на основание чл, 6, параграф 1 от Регламента.
„ГетМонети“ ООД няма да обработва лични данни в случай на възражение, освен ако нямаме основателни причини за обработката им, които надвишават интересите, правата и свободите на потребителя или за установяването, упражняването или защитата на законни действия.

Ако „ГетМонети“ ООД обработва лични данни за целите на директен маркетинг, потребителя има право да възрази по всяко време за тяхната обработка за тази цел. Това се отнася до профилиране, свързано с директен маркетинг. Ако потребителя не желае да се обработват данните му за цели на директен маркетинг, ние сме длъжни да се съобразим с това заявление.

7.8. Автоматизирано вземане на решение, профилиране
Всеки потребител има право да откаже автоматизирана обработка, включително профилиране, което произвежда правни последици по отношение на него или подобно съществено въздействие върху него, доколкото решението не е необходимо за сключване или изпълнение на договор между нас и потребителя.

7.9. Право на отказ
Всеки потребител има право да оттегли своето съгласие за обработкана личните му данни по всяко време. Ако потребителя желае да оттегли съгласието си, той или тя може по всяко време да се свърже с нас.

Политика за защита на данните при използването на инструменти за анализ на посещенията на сайта

Разпоредби за защита на данните, относно използването на Google Анализ в нашия сайт
В нашия сайт сме интегрирали скрипт на Google Анализ. Целта на този инструмент е да събира и анализа данни за поведението на посетителите на уеб сайта: кои страници са били посетени, колко често и за каква продължителност е била разглеждана дадена подстраница. Уеб анализите се използват основно за оптимизиране на уеб сайта и евентуално за извършване на анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.
Google Анализ е собственост на Google Inc., 1600 Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.
За уеб анализите чрез Google Анализ ние използваме „_gat. _anonymizeIp“. С помощта на това приложение IP адресът на интернет доставчика на потребителя се съкращава от Google и се анонимира.

Целта на Google Анализ е да анализира трафика на нашия уебсайт. Google използва събраните данни и информация, за да оцени използването на сайта ни и да предоставя онлайн отчети.

Google Анализ поставя „бисквитка“ в устройството на потребителя, посетил нашия уеб сайт. Дефиницията на „бисквитките“ е обяснена по-горе. С помощта на „бисквитката“ Google може да анализира използването на сайта ни. При всяко посещение, на всяка една от страниците в сайта ни, на които е интегриран проследяващия код на Google Анализ, интернет браузърът на потребителското устройство ще изпраща данни до Google Анализ. По време на този процес Google получава лична информация за потребителя, като IP адрес и локация.

„Бисквитката“ се използва за съхраняване на информация, като например времето за достъп, местоположението, от което е осъществен достъпът, както и честотата на посещенията на нашия сайт. При всяко посещение на нашия интернет сайт такива лични данни, включително IP адрес ще бъдат предоставени на Google. Тези лични данни се съхраняват от Google в САЩ и компанията може да предаде тези лични данни на трети страни.

Потребителя може забрани използването на „бисквитки“ от сайта ни по всяко време, чрез съответната настройка на използвания браузър и по този начин да откаже окончателно съхраняването на информация от „бисквитките“. Такава настройка на всеки браузър ще попречи на Google Анализ да запише „бисквитка“ в потребителското устройство. В допълнение, „бисквитките“, които вече се използват от Google Анализ, могат да бъдат изтрити по всяко време от настройките на уеб браузъра и/или приложението на потребителя, с което е посетил сайта ни.

Потребителя има право да възрази срещу събиране на данни, генерирани от Google Анализ, свързани с използването на този сайт, както и обработката на тези данни от Google. За тази цел потребителя трябва да изтегли добавка на браузъра от https://tools.google.com/dlpage/gaoptout и да я инсталира. Чрез JavaScript тази добавка ще забрани на Google Анализ, да предостави данните и информацията за посещението и поведението на Google. Инсталирането на добавката в браузъра се счита за възражение за обработка на лични данни. Ако устройството на потребителя бъде преинсталирано, ще трябва отново да се инсталира тази добавка за забрана на изпращане на информация до Google Анализ. Ако добавката на браузъра бъде деинсталирана от потребителя е възможно да се наложи нова инсталация и активиране на добавката за браузъра.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби на Google за защита на личните данни могат да бъдат намерени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy. Информацията, която събира Google Анализ, нейната обработка и съхранение е описано подробно на https://www.google.com/analytics.

Разпоредби за защита на данните, относно използването на Facebook
На нашия сайт имаме препратки към социалната мрежа Facebook.

Социалната мрежа е място за онлайн срещи в интернет, онлайн общност, където се позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит, или да даде възможност на потребителите да предоставят лична или бизнес информация. Facebook позволява на потребителите да създават профили, да качват снимки и да осъществяват контакти по между си.

Facebook е собственост на Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ. Ако потребителя живее извън Съединените щати или Канада, администратор на личните данни е Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Дъблин 2, в Ирландия.

Възможно е на всяка страница на сайта ни да има връзка към профила ни във Facebook и/или инсталирани приставки на Facebook. Възможно е устройството, от което потребителя посещава нашия сайт да го покани да инсталира допълнителна настройка и/или мобилното приложение на Facebook. Преглед на всички възможни приставки на Facebook може да намерите на https://developers.facebook.com/docs/plugins. По време на тази процедура Facebook е уведомен за това, коя подстраница на нашия сайт посетена от потребителя.

Ако потребителя е влязъл едновременно и във Facebook, то Facebook открива това и събира информация, която се асоциира с потребителския профил на потребителя в социалната мрежа. Ако потребителя кликне върху някой от линковете/бутоните на Facebook, интегрирани в нашия сайт, социалната мрежа запазва тази информация, която асоциира с личния потребителски профил там.

Facebook винаги получава информация за посещението на нашия сайт, когато потребителя е логнат в системата на социалната мрежа, независимо от това дали потребителя ще кликне върху някоя от връзките от Facebook в нашия сайт или не. Ако не желае подобно предаване на информация към Facebook, е желателно потребителя да излезе от своя акаунт в социалната мрежа, преди посещение на нашия сайт.

Ръководството за защита на личните данни от Facebook е публикувано на https://facebook.com/about/privacy, където е предоставена информация за събирането, обработката и използването на личните данни от социалната мрежа. Освен това се обяснява какви са възможните настройки, които Facebook предлага, за да защити поверителността на личните данни на потребителя. Описани са различни опции за конфигуриране, които забраняват предаването на данни към Facebook.

Разпоредби за защита на данните, относно прилагането и използването на Google+
В нашия сайт сме интегрирали бутон на социалната мрежа Google+. Социалната мрежа е място за срещи в интернет – онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит, или да даде възможност за предоставяне на лична или бизнес информация. Google+ позволява на потребителите създаването на потребителски профили, качват снимки и да осъществяват контакт помежду си.

Google+ е собственост на Google Inc., 1600 Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

При посещението на нашия сайт, интегрирания бутон на Google+ се изтегля и визуализира автоматично от устройството на потребителя. По време на тази процедура Google е уведомен за това, коя конкретна подстраница на сайта ни е била посетена от потребителя. Подробна информация за Google+ можете да намерите на https://developers.google.com/+/.

Ако потребителя е влязъл в Google+ при посещение на сайта ни, Google разпознава потребителския акаунт и получава информация за времетраенето и кои конкретни страници са посетени от потребителя. Тази информация се събира чрез бутона Google+ и Google я асоциира със съответния потребителски профил в Google+.

Ако потребителя кликне върху бутона, интегриран в нашия уебсайт и по този начин даде препоръка за Google+ 1, Google асоциира тази информация с личния потребителски акаунт в Google+ и съхранява лични данни. Google съхранява препоръката на лицето, обозначил с Google+ 1 една или повече страници от нашия сайт, като прави тази препоръка обществено достъпна в съответствие с условията, приети от потребителя при регистрация в социалната мрежа. Впоследствие препоръките с Google+ 1, заедно с други лични данни (името на профила в Google+ и снимка на профила) се съхраняват и обработват и в други услуги на Google: от търсещата машина, резултатите от търсачката на Google, профила в Google на потребителя. Google също може да свърже посещението на този сайт с други лични данни, съхранени в Google и записва тази лична информация с цел подобряване или оптимизиране на различните услуги на Google.

Ако потребителя не желае да предоставя тези данни на Google, той може да предотврати това, като излезе от профила си в Google+, преди да посети нашия сайт.

Допълнителна информация и разпоредбите за защита на данните на Google можете да намерите на https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/. Още референции от Google за бутона Google+ 1 можете на намерите на https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Разпоредби за защита на данните, относно прилагането и използването на Twitter
На нашия уеб сайт имаме връзки и бутони към и от Twitter. Twitter е многоезична, публично достъпна и микроблогова услуга, където потребителите могат да публикуват и разпространяват така наречените „tweets“, напр. кратки съобщения, които са ограничени до 280 знака. Тези кратки съобщения са достъпни за всички, включително тези, които не са влезли в Twitter. Публикациите се показват и на т. нар. последователи на съответния потребител. Последователи са други потребители на Twitter, които следват tweets на потребителите. Освен това, Twitter позволява употребата hashtags, връзки или retweets.

Twitter е собственост на Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, Сан Франциско, CA 94103, САЩ.

На всяка страница на нашия сайт има интегриран бутон на Twitter. Допълнителна информация за тях можете да намерите на https://about.twitter.com/de/resources/buttons. При употребата на бутоните, Twitter получава информация, на коя подстраница на нашия сайт е употребен той. Целта на бутоните е бързо споделяне на информация в социалната мрежа и да се увеличи броя на посетителите ни, чрез споделяне на съдържание.

Ако потребителя е влязъл едновременно в Twitter, то Twitter отчита времетраенето и посещенията на всяка страница от нашия сайт и асоциира това поведение с потребителския акаунт в социалната мрежа. Тази информация се събира, независимо дали потребителя е кликнал върху някой от бутоните на социалната мрежа в нашия сайт или не.

Приложимите разпоредби за защита на данните на Twitter са публикувани на https://twitter.com/privacy?lang=en.

Разпоредби за защита на данните, относно приложението и използването на YouTube
На нашия уеб сайт имаме връзки и/или видеа, изтеглящи се директно в съдържанието на една или повече подстраници в сайта ни, директно от YouTube. YouTube е интернет видео портал, който позволява безплатно публикуване и преглеждане на видеоклипове. YouTube позволява публикуване на всякакъв вид видеоклипове, както и достъп до цели филми, телевизионни предавания, музикални видеоклипове и видеоклипове, създадени от потребителите чрез интернет портала.

YouTube е собственост на YouTube LLC, 901 Cherry Ave., Сан Бруно, CA 94066, САЩ и е дъщерно дружество на Google Inc.

Възможно е при посещение на една или повече страници на сайта ни, автоматично да бъдат изтеглени и визуализрани, предварително зададени видеоклипове от портала. Допълнителна информация за YouTube може да намерите на https://www.youtube.com/yt/about/en/. По време изтегляне на видео съдържание, YouTube и Google получават информация, коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е била посетена от потребителя.

Ако потребителя е влязъл в YouTube, то YouTube разпознава потребителския акаунт и получава информация за времетраенето и кои конкретни страници са посетени от потребителя. Тази информация се събира от YouTube и Google я асоциира със съответния потребителски профил в YouTube.

YouTube и Google ще получат информация, че потребителя е посетил сайта ни, само ако той е логнат в YouTube; това става независимо от това дали потребителя ще кликне върху връзка към или видеоклип в YouTube или не. Ако такова предаване на информация към YouTube и Google не е желано от потребителя, това може да бъде предотвратено след като потребителя излезе от профила си във видео портала, преди да посети нашия сайт.

Разпоредбите на YouTube за защита на данните, може да намерите на https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.

Разпоредби за защита на данните, относно прилагането и употребата на Instagram
Интегрирали сме компоненти и линкове услугата Instagram. Instagram е услуга, която може да бъде квалифицирана като аудиовизуална платформа, която позволява на потребителите да споделят снимки и видеоклипове, както и да разпространяват такива в други социални мрежи.

Instagram е собственост на Instagram LLC, 1 Hacker Way 14, Menlo Park, Калифорния, САЩ.

При посещение която и да е от страниците на сайта ни, интернет сайт, има интегриран компонент Instagram, който може да изпрати информация на социалната мрежа за потребителското поведение на някоя от страниците на сайта ни и/или да получите покана за инсталиране на компонент или мобилни приложение на социалната мрежа.

Ако потребителя е влязъл едновременно в Instagram, то Instagram отчита времетраенето и посещенията на всяка страница от нашия сайт и асоциира това поведение с потребителския акаунт в социалната мрежа. Тази информация се събира, независимо дали потребителя е кликнал върху някой от бутоните на социалната мрежа в нашия сайт или не.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Instagram можете да намерите на https://help.instagram.com/155833707900388 и https://www.instagram.com/about/legal/privacy.

Разпоредби за защита на данните, относно прилагането и използването на Pinterest
На този сайт има интегрирани компоненти на Pinterest Inc. Pinterest е социална мрежа – място за срещи, онлайн общност, която позволява на потребителите да общуват и взаимодействат помежду си във виртуално пространство. Социалната мрежа може да послужи като платформа за обмен на мнения и опит или да позволи на интернет общността да предоставя лична или фирмена информация. Pinterest дава възможност на потребителите на социалната мрежа да публикуват колекции от картини и отделни снимки, както и описания върху виртуални пинбордове (т.нар. Щифтове), които могат да бъдат споделени от други потребители (т.нар. коментира.

Pinterest е собственост на Pinterest Inc., ул. Brann 808, Сан Франциско, CA 94103, САЩ.

При посещение на сайта ни, всяка подстраница на която е интегриран компонент Pinterest (Pinterest plug-in), интернет браузърът на устройството на потребителя, може да изпрати изрична покана за инсталиране на компонент или мобилното приложение на социалната мрежа. Допълнителна информация за Pinterest можете да намерите на адрес https://pinterest.com. Pinterest получава информация за това, коя конкретна подстраница е посетена от потребителя.

Ако потребителя е логнат в Pinterest, то Pinterest проследява разглеждането на всяка подстраница на нашия сайт и асоциира тази информация с потребителския профил в социалната мрежа.

Ръководството за защита на данните, публикувано от Pinterest, което е достъпно на https://about.pinterest.com/privacy-policy , предоставя информация за събирането, обработката и използването на лични данни от Pinterest.

Разпоредби за защита на данните, относно прилагането и използването на LinkedIn
В нашия сайт имаме настройки и линкове от и към LinkedIn. LinkedIn е уеб базирана социална мрежа, която позволява на потребителите със съществуващи бизнес контакти да се свързват и да създават нови бизнес контакти. Над 400 милиона регистрирани в повече от 200 страни използват LinkedIn. По този начин, LinkedIn в момента е най-голямата платформа за бизнес контакти и един от най-посещаваните уеб сайтове в света.

LinkedIn е собственост на LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, САЩ. За въпроси, свързани със защитата на личните данни за граждани на Европейския съюз отговаря с Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, в Ирландия.

При последване на хипер връзка на страница, на която има линк към LinkedIn, браузърът на устройството на потребителя може автоматично изтегли съответни настройки и добавки на на LinkedIn и/или покана за инсталиране на мобилното приложение на социалната мрежа. Допълнителна информация за всички възможни добавки на LinkedIn може да намерите на https://developer.linkedin.com/plugins. По време на този/тези процеси LinkedIn добива информация, точно от коя подстраница е изтеглена съответна добавка, при наличието на такава настройка на посетената страница на сайта ни.

АКо потребителя е логнат в потребителския си акаунт в LinkedIn, то LinkedIn проследява потребителското поведение като времетраене на посещението и точно кои страници от сайта ни са посетени. Тази информация се събира чрез добавките на LinkedIn и се асоциира със съответния профил в LinkedIn на потребителя. Ако потребителя кликне върху един от бутоните на LinkedIn, интегрирани на нашия сайт, LinkedIn записва тази информация в профила на потребителя.

LinkedIn получава информация за посещенията и времетраенето на нашия сайт, независимо дали потребителя ще последва връзките към социалната мрежа в нашия сайт или не, ако той е логнат в системата на социалната мрежа. Ако потребителя не желае да се предава такъв тип информация към социалната мрежа, той трябва да излезе от акаунта си там, преди да посети нашия сайт.

LinkedIn дава възможност за управление на известията. https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls потребителя има възможността да се откаже от имейл съобщения, SMS съобщения и насочени реклами, както и възможността да управлява настройките на рекламите. LinkedIn също използва Eire, Google Анализ, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua и Lotame. Настройката на такива „бисквитки“ може да бъде отказана с насоките, публикувани на https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Приложимата политика за поверителност на LinkedIn е достъпна на адрес https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Политика за използване на“бисквитки“ на LinkedIn е достъпна на адрес https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Правно основание за обработка на лични данни
Чл. 6, параграф 1б от Регламента служи като правно основание за обработка на лични данни, получавайки съгласие от потребителя за конкретна цел на обработка на личните му данни. Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на договор, по който заинтересованото лице е страна, какъвто е например случаят, когато операциите по обработка са необходими за доставката на стоки или за предоставяне на услуги, обработката е въз основа на чл, 6, параграф 1а от Регламента. Същото се отнася и за обработка, която са необходима за извършване на преддоговорни мерки, например в случай на запитвания относно нашите продукти или услуги. Правното основание, според което се изисква обработка на лични данни, например за изпълнение на данъчни операции, обработката на личните данни се основава на чл. 6, параграф 1б от Регламента. В редки случаи, обработката на лични данни може да е необходима за защита на жизнените интереси на потребителя или на друго физическо лице. Обработка на лични данни може да се основа на чл. 6, параграф 1 б от Регламента. Това правно основание се използва за обработка, в случаите, в които основанието за обработка не попада в обхвата на нито едно от посочените по-горе правни основания, ако обработването е необходимо за целите на законните ни интереси или на трета страна, освен ако такива не са пренебрегнати от основните права и свободи на потребителя.

Оправданите интереси, преследвани от администратора или от трета страна
Когато обработването на лични данни се основава на чл. 6, параграф 1, Регламента е законният подход, според който обработваме лични данни, за да можем да предоставяме качествени услуги в полза на благосъстоянието на настоящи и бъдещи клиенти.

Период, за който ще се съхраняват личните данни
Критериите, използвани за определяне на периода на съхранение на лични данни са предвидените в Регламента правни рамки. След изтичането на определния от Регламента срок, съответните данни се заличават по установени правила, ако вече не са необходими за изпълнението на договор или за възникване на договор между двете страни.

Предоставянето на личните данни при възникване на договорни отношения между нас и потребителя, тяхната обработка и съхранение, както и произтичащите от Регламента права са определени в настоящата Декларация за поверителност.

Изясняваме, че предоставянето на лични данни може да бъде частично изисквано от закона (например данъчното законодателство) или може да бъде в резултат на възниклнали договорни отношения. При необходимост от сключване на договор, потребителя трябва да предостави своите лични данни за тази цел, които ще бъдат обработени от нас по ред, установен от Регламента. Отказа на предоставяне на лични данни може да доведе до невъзможност за сключване на договор, доставка на услуги или стоки от наша страна.

НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ ВЛИЗА В СИЛА ОТ 06.11.2020